Bảng Nội Quy Tiêu Lệnh PCCC

  • Kích thước tiêu chuẩn của bảng nội quy tiêu lệnh PCCC là 44cm x 32cm.
  • Bảng cấm lửa: 40cm x 18cm.
  • Cấm hút thuốc:40cm x 18cm.
Gọi ngay
Chat zalo