Category Archives: Thư viện luật

Nghị Định 136/2020/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Luật PCCC

nghị định 1362020nđ-cp

Nghị Định 136/2020/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Luật PCCC 1. Cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy Tại Điều 4 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy như sau: – Cơ sở quy định tại khoản 3 Điều 3 […]

Một Số Quy Định Của Pháp Luật Về Phòng Cháy Chữa Cháy Mới Nhất 2024

Một Số Quy Định Của Pháp Luật Về Phòng Cháy Chữa Cháy Mới Nhất 2023

Một số quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy năm 2024 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG( Luật số 27/2001/QH10 của Quốc hội: Luật Phòng cháy và Chữa cháy) Điều 4. Nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy và […]

Gọi ngay
Chat zalo